_Jesteśmy Wayy

Tworzymy kompleksowe, elastyczne i nowoczesne rozwiązania dla automatyki, łącząc prostotę użytkowania z nowatorskim designem.

RozwiązaniaPoznaj Wayy

_Materiały do pobrania

Poznaj wszystkie możliwości produktów Wayy oraz systemu MyWayy. Pobierz folder Wayy oraz dokumentację DTR dla każdego z produktów Wayy.

Wayy. Way better

Co proponujemy?

 •  

  Produkty Wayy

  Pozyskiwanie danych o temperaturze, wilgotności i ciśnieniu oraz możliwość sterowania nimi poprzez zaawansowany sterownik i panel dotykowy.

 •  

  System MyWayy

  Efektywne zarządzanie systemem z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Możliwość wyboru najoptymalniejszego ustawienia parametrów systemu.

 •  

  Oszczędność

  Odczuwalne oszczędności dzięki optymalnemu ustawieniu poszczególnych urządzeń oraz konfiguracji całego systemu.

 •  

  Intuicyjność

  Prosta obsługa produktów Wayy oraz systemu MyWayy, możliwość personalizacji panelu dotykowego wHMI oraz systemu MyWayy.

Dowiedz się więcej
Marka Wayy powstała w odpowiedzi na potrzebę pełnej kontroli systemów HVAC.

Odpowiednio skonfigurowane urządzenia automatyki pozwalają na swobodne modelowanie systemami HVAC, ich właściwe wykorzystanie a w konsekwencji optymalną kosztowo pracę. Marka Wayy oferuje zarówno hardware (szeroka gama produktów), jak i software (system MyWayy). Produkty Wayy oraz system MyWayy mogą być dowolnie konfigurowane, a pełna kompatybilność pozwala na swobodne wykorzystanie ich możliwości, ponadto wszystkie produkty Wayy mogą działać autonomicznie. Wayy daje możliwość zdalnego monitorowania i sterowania systemów spoza budynku. Zebrane dane są archiwizowane, a rozbudowany moduł ich analizy umożliwia wybór optymalnych ustawień systemów HVAC. System MyWayy pracuje w czasie rzeczywistym, ma stałe połączenie z poszczególnymi jednostkami, a jego konstrukcja umożliwia korzystanie z niego przez wielu użytkowników. Produkty Wayy są zgodne ze wszelkimi standardami, w tym z Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE oraz przeszły pozytywne testy w Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek są poddawane rygorystycznej kontroli jakości a ich oznaczenie umożliwia pełną identyfikację każdego z nich.

Wayy. Way better

Główne funkcje

 • Kontrola

  Sygnalizacja stanów alarmowych oraz przedalarmowych (np. ostrzeżenie o stopniu zanieczyszczenia filtra) dla wybranych parametrów oraz możliwość zdalnej reakcji w sytuacjach kryzysowych.

 • Analiza danych

  Monitoring najważniejszych parametrów pracy systemu, kreowanie wykresów i zaawansowanych raportów z pracy systemu.

 • Zarządzanie energią

  Możliwość analizowania parametrów pracy poszczególnych urządzeń, optymalizacja ustawień na podstawie analizy trendów zużycia energii, redukcja kosztów eksploatacji systemu.

 • Modułowa struktura systemu

  Możliwość rozbudowy systemu w dowolnym momencie jego użytkowania przy minimalnym nakładzie finansowym; prosta obsługa czujników.

Zobacz jak zaoszczędzisz
Rozwiązania Wayy charakteryzują się niskim poborem mocy.

Przykładowa instalacja składająca się ze sterownika wPLC 101, panelu wHMI 2.8 oraz 15 czujników pobiera jedynie 15 W. MyWayy umożliwia generowanie raportów i wykresów, które obrazują pracę każdej jednostki i ukazują trendy w zużyciu energii. Pozwala to na ustalenie optymalnych ustawień poszczególnych urządzeń oraz konfigurację całego systemu.

Przykład: Optymalizacja układu ogrzewania w okresach przejściowych (wiosna i jesień) Z uwagi na duże amplitudy temperatur, regulacja systemów grzewczych w okresach przejściowych jest wyjątkowo trudna. Niewłaściwe ustawienie parametrów może powodować albo wysokie rachunki za energię, albo niedostatecznie ogrzane pomieszczenia.

MyWayy umożliwia utworzenie harmonogramu pracy układu ogrzewania w oparciu o historyczne wartości temperatur z analizowanego okresu. Istnieje ponadto możliwość uaktywnienia dodatkowych „warunków” optymalizujących energetycznie pracę systemu. Takie sterowanie układem ogrzewania zapewnia najbardziej optymalne wykorzystanie energii.

Wayy. Way better

Nasze produkty

Wayy. Way better

System MyWayy

 • Sterowanie pracą układów

  Możliwość zmiany ustawień parametrów zarówno z budynku (z poziomu panelu wHMI) jak również poprzez komputer z dostępem do internetu.

 • Harmonogramowanie pracy systemu

  Możliwość tworzenia zaawansowanych harmonogramów uwzględniających czas oraz żądane parametry systemu.

 • Dostęp do danych archiwalnych

  Możliwość zaawansowanej analizy archiwalnych danych pomiarowych.

 • Optymalizacja pracy systemu

  Narzędzia porównania danych pozwalają na wybór najoptymalniejszego ustawienia parametrów systemu.

 • Prosty i intuicyjny interfejs

  Autorski interfejs systemu mywayy umożliwia szybką obsługę i personalizację widoku.

 • Pełna kontrola

  Program umożliwia sterowanie, kontrolę oraz analizę wyników pomiarów.

Oszczędność energii Protokół Modbus Dowiedz się więcej
Wpływ harmonogramu pracy oraz czujnika CO2 na koszty eksploatacji systemu wentylacji

Kompleksowe rozwiązania Wayy umożliwiają zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poprzez zapewnienie właściwych parametrów w pomieszczeniach. Szybki dostęp do narzędzi systemu MyWayy pozwalają na efektywne zarządzanie systemami wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. W celu zobrazowania skali oszczędności podczas stosowania produktów Wayy i systemu MyWayy przeprowadzono badania na centrali wentylacyjnej obsługującej budynek biurowy KLIMAT SOLEC Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.

1. Ustanowienie właściwego harmonogramu pracy systemu i jego systematyczne stosowanie znacząco wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji systemu.
2. Czynnikiem pozwalającym na dalsze obniżenie kosztów eksploatacji systemu jest wprowadzenie komory recyrkulacji, w której udział powietrza zewnętrznego ustalany jest na podstawie odczytów czujnika CO2.


Badania prowadzono w okresie październik 2014r. – luty 2015r. W tym czasie centrala pracowała ze stałą wydajnością powietrza nawiewanego i wywiewanego na poziomie 2.100m3/h oraz ze stałą temperaturą nawiewu na poziomie +22,0oC. Jako graniczną dopuszczalną wartość stężenia CO2 w wywiewanym powietrzu ustawiono 1.100ppm. Przeanalizowano następujące tryby pracy centrali wentylacyjnej:

 • Tryb 1 (24h/7d, recyrkulacja 0%) – praca centrali przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, udział powietrza zewnętrznego stały 100%,
 • Tryb 2 (24h/7d, recyrkulacja 50%) – praca centrali przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, udział powietrza zewnętrznego stały 50%,
 • Tryb 3 (8h/7d, recyrkulacja 0%) – praca centrali przez 8 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, udział powietrza zewnętrznego stały 100%,
 • Tryb 4 (8h/7d, recyrkulacja 50%) – praca centrali przez 8 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, udział powietrza zewnętrznego stały 50%,
 • Tryb 5 (8h/5d, recyrkulacja 0%) – praca centrali przez 8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu, udział powietrza zewnętrznego stały 100%,
 • Tryb 6 (8h/5d, recyrkulacja 50%) – praca centrali przez 8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu, udział powietrza zewnętrznego stały 50%,
 • Tryb 7 (8h/5d, recyrkulacja CO2) – praca centrali przez 8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu, udział powietrza zewnętrznego zmienny w zakresie 30-100%, wyznaczany na podstawie wskazań czujnika CO2.
Do analizy wyników wybrano jednakowe okresy czasu pracy centrali w każdym z wyżej wymienionych trybów przy zbliżonych warunkach zewnętrznych (temperatura zewnętrzna). Dla każdego z reprezentatywnych okresów zliczono pobraną przez centralę energię cieplną i energię elektryczną. Wprowadzając cenę jednostkową za 1kWh dla obu rodzajów energii uzyskano całkowity koszt eksploatacji systemu. Wyniki badań przedstawiono poniżej. Jako punkt odniesienia (100% zużycia energii) wybrano pracę centrali w trybie pierwszym (24h/7d, recyrkulacja 0%).
Zadaniem protokołu Modbus jest umożliwienie komunikacji sterowników PLC z innymi modułami składowymi instalacji automatyki.

Protokół określa zasady wymiany informacji pomiędzy dwoma lub wieloma urządzeniami oraz zapewnia szybkie przesyłanie danych, przy jednoczesnej kontroli czy nie zostały przekłamane. Protokół Modbus jest jednym z najczęściej wykorzystywanych protokołów w przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Jego unikalne cechy takie jak: prostota i niezawodność działania sprawiają, że jest pożądany w systemach automatyki. Modbus pozwala na komunikację pomiędzy wieloma urządzeniami (do 248) podłączonymi do tej samej sieci. Organizacja łączności pomiędzy urządzeniami jest oparta na zasadzie, że nadrzędne jest jedno urządzenie typu Master – klient, a reszta jest podrzędna typu Slave – serwery. Taka organizacja łączności wprowadza ład w zasadach zajmowania łącza, a w połączeniu z sygnalizacją błędów, chroni przed zawieszeniem komunikacji. Wayy korzysta z wersji protokołu Modbus: RTU

System mywayy umożliwia monitoring wszystkich parametrów poprzez panel wHMI czy komputer.

Prosty i intuicyjny interfejs pomaga w organizacji i przyspiesza systematykę pracy. Produkty Wayy połączone są przez Ethernet lub RS-485 i komunikują się za pomocą protokołu Modbus (odpowiednio TCP/IP i RTU). Do systemu można podłączyć moduły innych producentów, używające ww. protokołów. W prosty i skuteczny sposób system może być zarządzany zarówno z obiektu, jak i z dowolnego miejsca poza nim z dostępem do internetu. Umożliwia to efektywne zarządzanie systemem poprzez wiele kanałów. Każdy użytkownik może obserwować i zmieniać udostępnione parametry. Prawidłowe opomiarowanie systemu umożliwia przyspieszenie wykrywania awarii oraz usprawnia ich usuwanie. Oprogramowanie mywayy umożliwia proste zarządzanie skomplikowanymi algorytmami sterowania systemu. Wsparcie naszego zespołu doświadczonych inżynierów pomaga w zakresie doboru elementów, użytkowania systemu oraz analizie danych i optymalizacji pracy układów.

Jak system mywayy ułatwi twoją pracę ?
 •  

  Pomiar wydajności

  Możliwość precyzyjnego określenia wydajności systemu wentylacji, zbilansowania strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego.

 •  

  Zdalny dostęp

  Możliwość dostępu do systemu, wykresów, danych historycznych oraz kontrola parametrów instalacji za pomocą komputera z dostępem do internetu.

 •  

  Uproszczenie instalacji sterującej

  Łatwość modyfikacji i rozbudowy, szybka diagnoza ewentualnych usterek i nieprawidłowości w działaniu systemu.

 •  

  Zastosowanie transmisji cyfrowej

  Duża odporność na czynniki mogące zakłócić właściwą pracę systemu.

 •  

  Łatwość utrzymania systemu

  Uproszczenie obsługi technicznej, wymiany komponentów systemu oraz jego rozbudowy.

 •  

  Łatwość utrzymania ruchu

  Wyświetlacz przy każdym panelu wHMI, sterowniku wPLC i pozostałych produktach umożliwia natychmiastową kontrolę parametrów systemu.

 •  

  Implementacja rozwiązań

  Możliwość implementowania do systemu otwartych rozwiązań, co pozwala na tworzenie dowolnych konfiguracji.

 •  

  Dane archiwalne

  Możliwość zaawansowanej analizy archiwalnych danych pomiarowych oraz analizy pojawiających się trendów.

Wayy. Way better

Skontaktuj się z nami